Chào mùng bạn đến với Blog!

Nếu bạn thấy trang web này, có nghĩa là Blog Phim Công giáo vẫn đang hoạt động.

Bạn vui lòng truy cập website phimconggiao.com.
Hoặc ý kiến phản hồi tại phimconggiao.com.

Chúc bạn và gia đình luôn bình an trong Chúa.

Tác giả: Giuse Đinh Văn Hào.